Kommunavtal

Medborgarappen gör det enkelt för alla att rapportera ärenden i sin närmiljön direkt från mobilen, var man än befinner sig i Sverige.

Kommunavtalet hjälper kommunen att nå sina mål kring service och medborgardialog. Avtalet löper på 12 månader och ger en garanterad drift med hög servicenivå för tjänsten. I och med att tjänsten är driftklar slipper kommunen investera i utveckling, licensavgift, eller egna IT-projekt för driften. Avgiften för avtalet står i relation till kommunens storlek vilket gör att alla nu kan erbjuda en stärkt medborgardialog till en rimlig kostnad per invånare

För offert och avtalsförslag, kontakta Göran Masman.

Kommunavtalet ger:

  • En färdig tjänst som hjälper kommunen att nå sina mål kring service och medborgarengagemang utan egen utveckling eller licensavgift
  • Hög och garanterad tillgänglighet för tjänsten under 12 månader, med årlig rapport på tjänstens faktiska tillgänglighet
  • Rätt att använda marknadsmaterial för att informera kommuninvånarna om tjänsten
  • Möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av tjänsten

Mer information om tjänsten

Tjänsten består av en lättanvänd app för Android och iOS, serverlogik i molnet med kontaktuppgifter till alla kommuner samt externa funktioner för övervakning och larm.

Inskickade ärenden inkluderar typ av problem, foto, platsangivelse samt en eventuell kort beskrivning av ärendet. Det tar sällan användaren mer än 20 sekunder att skapa ett ärende. Ärendet skickas sedan med automatik till rätt kommun i medborgarens namn, vilket möjliggör återkoppling från kommunen. När ärendet kommer in till kommunen finns även en färdig funktion för att rapportera missbruk.

Tjänsterna för lagring och förmedling av ärenden ligger på stabila driftmiljöer med kontinuerlig övervakning vilket ger en en hög servicenivå, så att kommunen kan garantera medborgarna en tjänst med hög tillgänglighet.

Ärenden skickas in med e-post, i de flesta fall till kommunens officiella registratoradress. För att ändra mottagare, kontakta:
info@benecivium.com