Rikstäckande tjänst för engagerade medborgareReagerar du när du ser hål i gatan, överfulla papperskorgar, återvinningsstationer, eller en trasig lekplats? Vill du rapportera till berörd kommun men vet inte vart du ska vända dig? Då är den kostnadsfria Medborgarappen™ verktyget för dig!


Skräp
Hål i gatan 

Välj typen av problem och ta en bild, så skickas ärendet automatiskt till rätt kommun i ditt namn. Kan det bli enklare?